CPA MÁ NOVÉ VEDENÍ

ParaboxS koncem roku se podstatně změnilo vedení naší asociace.

Závěr roku 2015 znamenal pro naši Asociaci několik podstatných změn. Po rezignaci viceprezidentky CPA Evy Líškové a tajemnice Vladimíry Malíkové zvolila Valná hromada nové osobnosti do svého čela.
Do funkce víceprezidenta CPA byl jednohlasně zvolen Daniel Landa. Jeho představení proběhlo oficiálně 5. prosince na GIBU Fight Night 2. Stejně jednohlasné bylo zvolení i nového tajemníka, kterým se stal Štěpán Hyka. Bojovník, který je jedním z nejdéle fungujících členů Asociace a mimo jiné také vítěz historicky prvního oficiálního boxerského zápasu vozíčkářů, který se konal 1. května 2015.
Oběma gratulujeme a těšíme se na perfektní spolupráci. Ready to fight!Landa a Terezie 2