Pravidla Paraboxu

ČESKÁ PARABOXERSKÁ ASOCIACE JE JEDNA RODINA, JEDEN TÝM, JEDNA PARTA. BUĎ JEJÍ SOUČÁSTÍ I TY A UŽ NIKDY NEBUDEŠ SÁM A SLABÝ. PŘIJĎ K NÁM A STAŇ SE SILNÝM. READY TO FIGHT!

PRAVIDLA PARABOXU
Zápasy boxerů na vozíku probíhají podle pravidel olympijského boxu s drobnými úpravami. Boxují se tři kola po minutě a půl, tedy 3x 90 sec. s minutovou pauzou mezi koly. V případě zápasu o pás šampióna to je 4x 90 sekund.  Boxeři buďto sedí z boku u sebe na vozíku a jsou jištěni zezadu svými sekundanty nebo se na vozících pohybují (tato varianta je ovšem možná pouze v případě, kdy se sejdou borci s absolutně totožným stupněm postižení, které jim daný výkon umožňuje). Vzdálenost boxerů ve startovní pozici je určena délkou natažené paže. O hladký průběh zápasu dle pravidel se stará ringový rozhodčí a body uděluji bodoví rozhodčí. Mezi základní povely ringového rozhodčího patří povel BOX (zahájení boje či pokyn k pokračování v boji po přerušení), STOP (přerušení či ukončení boje), TIME (přerušení boje na dobu delší než 10 sec.).
Bodoví rozhodčí udělují po každém kole borcům body na základě výkonu obou. Hodnotí se zde především počet čistých úderů na bodovanou část těla (zakázané jsou údery pod pás, za hlavu, na ledviny, na krk), technická a taktická připravenost, aktivita, fyzická kondice, sportovní chování (minimální počet faulů). Mezi nepovolené taktiky patří opírání se o stupačky, tlačení a držení soupeře, chaoticka vedené údery a údery hlavou. Oproti olympijskému boxu jsou pak povoleny údery i otevřenou rukavicí.
Každý regulérní zápas musí končit jasným určením vítěze. V případě shody rozhodčích se musí rozhodčí přiklonit k jednomu vítězi. Remíza je možná pouze u neoficiálních a exhibičních duelů.

ROZDĚLENÍ ZÁPASOVÝCH KATEGORIÍ PODLE POSTIŽENÍ

Kategorie A – Quadrubox
Kategorie pro sportovce postižené sníženou hybností rukou, trupu a dolních končetin. Někdy však s částečnou hybností trupu i dolních končetin, vždy však se zhoršenou hybností horních končetin díky poškození míchy v horní části páteře.

Kategorie B – Parabox (bez nebo s částečně funkčním břišním svalstvem)
Kategorie pro sportovce s poškozením střední části páteře, kde je zachovaná plná hybnost rukou. Ve většině případů však s nefunkční hybností trupu, nebo jen částečnou.

Kategorie C – Parabox s funkčním trupem a částečnou hybností spodních končetin:
Kategorie pro sportovce s plnou hybností horních končetin, trupu a v některých případech i s částečnou hybností dolních končetin.

*Toto rozděleni vejde v platnost tehdy, kdy bude dostatečný počet závodníků pro každou kategorii. I poté bude ovšem možné, na základě dohody mezi trenéry i závodníky mezi jednotlivými kategoriemi migrovat.

LÉKAŘSKÁ HLEDISKA

výhody paraboxu (zde uvádíme jen jedny z mnoha nepopiratelných a potvrzených výhod našich tréninků):

1) po fyzické stránce:
– zvýšení svalové vytrvalosti, koordinace a fyzické kondice
– nárůst síly, svalové hmoty i u takových svalových skupin, které se po úrazu zdály vyřazené
– zlepšení v hybnosti, především v mezilopatkové oblasti
– zlepšení funkce kardiovaskulárního systému
– získání či zlepšení rovnováhy ve vzpřímeném sedu a napřímení sedu jako takového posílením hlubokého stabilizačního systému
– zlepšení kontroly volních pohybů
– ztráta hmotnosti

2) po psychické stránce:
– vyšší sebedůvěra
– lepší koncentrace a posílení síly vůle
– nový implus a řád
– nové silné sociální kontakty a vazby

3) dopady na každodenní život:
– pochopení svých limitů, respektive posouvání svých hranic ve všech oblastech kvality života
– snadnější překonávání bariér nejrůznějšího typu
– nový pohled na svůj hendikep a sebe samu
– nová rodina, která se ti bude snažit být nápomocna, ať už jsi odkudkoliv a s jakýmkoliv problémem